0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Ilya Semenyuk
۱
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۱:۵۵
Serhii Berezynskyi
۳
۲
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۰:۵۵
Sergii Lugovskyi
۳
۰
Roman Rybachuk
Finished
۰۰:۲۵
Marek Kulisek
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۱:۲۰
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Roman Rybachuk
Finished
۰۲:۲۵
Ilya Semenyuk
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۲:۵۵
Serhii Berezynskyi
۳
۲
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۴:۲۵
Ilya Semenyuk
۰
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۱:۲۵
Marek Kulisek
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۰
Brozek Michal
۳
۰
Jakub Senk
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۰۲:۲۰
Roman Rybachuk
۳
۱
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۳:۲۵
Ilya Semenyuk
۲
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۳:۵۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۴:۵۵
Ilya Semenyuk
۰
۳
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۵:۲۵
  Czech Republic Pro League
Matej Drechsler
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Potensky
۲
۳
Mikulas Leopold
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Moravek
۱
۳
Petr Hisler
Finished
۰۱:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۱:۳۰
Mikulas Leopold
۱
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۲:۰۰
Radek Rose
۳
۲
Frantisek Pusch
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۳:۳۰
Mikulas Leopold
۳
۱
Tibor Kolenic
Finished
۰۰:۰۰
Matej Drechsler
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۰:۳۰
Denis Hofman
۰
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۳:۳۰
Petr Zivny
۰
۳
Martin Mastera
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Moravek
۰
۳
Matej Drechsler
Finished
۰۰:۰۰
Krystof Lotrek
۰
۳
Radomir Benesz
Finished
۰۰:۰۰
Martin Mastera
۳
۰
Jan Volhejn
Finished
۰۰:۳۰
Radomir Benesz
۳
۰
Jiri Stach
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۰:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Sokol
۲
۳
Petr Zivny
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Stach
۳
۱
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۳۰
Michal Sokol
۳
۰
Jan Volhejn
Finished
۰۱:۳۰
Radomir Benesz
۲
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۲:۰۰
Martin Mastera
۳
۰
Petr Zivny
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۰۰
Michal Sklenar
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۴:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Frantisek Pusch
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Pusch
۲
۱
Michal Sklenar
inprogress
۰۵:۳۰
Radek Rose
-
-
Matous Klimenta
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Marcel Pikous
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Dekhtiarenko
۳
۰
Vitaly Lyalkov
Finished
۰۰:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Igor Akimov
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۰:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Oleg Andreev
Finished
۰۰:۳۰
Yan Krol
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Andreev
۳
۱
Vitaliy Solovey
Finished
۰۲:۰۰
Igor Akimov
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
  Russia Liga Pro
Alexey Slashchilin
-
-
Evgeny Kupryakov
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Moshkov
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Kasatkin
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۰:۳۰
Shirshov Alexander
۳
۲
Maksim Kiselev
Finished
۰۰:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۰۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Girevenkov Alik
Finished
۰۱:۱۵
Anton Gerasimov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Staroverov
۱
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۱۵
Girevenkov Alik
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۱۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Bakalin
۳
۲
Aleksey Boev
Finished
۰۳:۱۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۳:۳۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۳:۴۵
Girevenkov Alik
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Boev
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Anton Gerasimov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Staroverov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۵:۰۰
Yurii Merkushin
۱
۳
Girevenkov Alik
Finished
۰۵:۱۵
Aleksey Boev
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۵:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Dmitry Bakalin
۰
۰
Yuriy Lbov
inprogress
۰۵:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۰
Nikolay Zhurba
inprogress
۰۵:۴۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Gennady Karpovkin
inprogress
۱۱:۴۵
Aleksandr Golyshev
-
-
Evgeny Grishaev
inprogress
۱۳:۱۵
Daniil Mikheev
-
-
Tyinchtyik Turabekov
inprogress
۱۳:۱۵
Igor Matveev
-
-
Aleksandr Golyshev
inprogress
۱۴:۴۵
Vadim Putilovsky
-
-
Daniil Mikheev
inprogress
۱۴:۴۵
Aleksandr Golyshev
-
-
Ruben Arutiunov
inprogress
۱۵:۱۵
  Europe TT Elite Series
Szymon Twardowski
۲
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۰:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
David Palkovsky
Finished
۰۰:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۴۵
Josef Braun
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۱۵
Kleszcz Krzesimir
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۴۵
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۲:۴۵
Damian Swierczek
۱
۳
Martin Koblizek
Finished
۰۳:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۱۵
Szymon Twardowski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۱۵
Damian Swierczek
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۴:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۴۵
Szymon Radlo
۲
۲
Mikolaj Szalinski
inprogress
۰۵:۱۵
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۵:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۲
Andranik Sahakyan
Finished
۰۴:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید